Aflevering Steyr Trekker bij "samenwerking Gem. de Wolden - Hoogeveen"

Met enige trots overhandigen wij als “MTH Machine Techniek” een Nieuwe Steyr Profi 6145 aan “samenwerking gem. DeWolden-Hoogeveen”.

 

De nieuwe tractor is ter vervanging van een afgeschreven tractor. Er is voor een sterkere tractor gekozen  die geschikt is voor meer verschillende aanbouw machines. Zo is deze tractor geheel geschikt voor het werken met de “Ufkus snippercombi”.

In de tractor cabine kan de stoel 180 graden gedraaid worden om volledig zicht te hebben op de kraanbediening.

In combinatie met camera is er goed zicht voor en achter de combinatie.

Dit komt met name de veiligheid van de omgeving en de chauffeur ten goede.

Ook is het qua Arbo beter voor de chauffeur. De chauffeur zit nu niet gedraaid, maar recht in de tractor.

Dus zo min mogelijk ongemak tijdens het werken.

 

De nieuwe snippercombi is voorzien van een kraan waarmee de stammen en takken kunnen worden ingevoerd. Daarnaast kunnen dikkere stammen worden verwerkt. Zelfs volledige bomen zonder dat er takken uitgezaagd hoeven te worden. Dit geeft qua Arbo een grote vooruitgang voor de collega’s. Voorheen moesten de takken met de hand worden ingevoerd. Dit was zwaar en gevaarlijk werk. Nu kunnen er ook stammen worden versnipperd tot een doorsnee van 30 centimeter. Voor de bedrijfsvoering houdt het in dat deze nieuwe combi een veel groter werksnelheid heeft, er minder menskracht nodig is om bomen (uit) te zagen, niet meer handmatig ingevoerd hoeft te worden, en meer werk gedaan kan worden in eigen beheer. Dus minder uitbesteden. Kortom, met de aanschaf van de nieuwe Steyr profi 6145 tractor en de snippercombi worden kosten bespaard, wordt er beter werk geleverd met minder inzet van menskracht. Ook zijn de snippers van een betere kwaliteit voor de afzet op de commerciële markt als brandstof voor bio centrales.