MTH Machine Techniek: uw "VA-keur bedrijf" in Hoogeveen!

Worden uw machines al "arbo" VA-keur gekeurd?

Sinds 1998 is het voor eigenaren van machines en werktuigen wettelijk verplicht om deze machines periodiek te laten keuren door een deskundige. De wet eist dat o.a. groenaannemers, loonwerkers en boeren veilig werken. Ook verzekeraars vragen steeds vaker van u dat u alles op het gebied van veiligheid voor elkaar heeft. Bij MTH Machine Techniek in Hoogeveen kunt u uw machines en werktuigen laten controleren via het "VA-keur" systeem. Wij zijn namelijk een "VA-Keur" Keuringsbedrijf.

MTH Machine Techniek te Hoogeveen verzorgt keuringen voor:

  • Landbouwmechanisatie
  • Tuin- en parkmachines
  • Grondverzet machines
  • Industriële machines 
  • Intern transport
  • Elektrische machines en gereedschappen NEN-3140
  • Hydraulische componenten
  • enz. enz.
VA keurlogo

Wat is VA-keur?

VA-keur is een keurmerk dat in het leven geroepen is door het "Fedecom". VA-keur is de APK keuring voor al uw arbeidsmiddelen. VA-keur geniet het vertrouwen van de arbeidsinspectie en is eenvoudig van opzet. Bij "MTH Machine Techniek" worden machines gekeurd volgens de veiligheidseisen uit de richtlijn Arbeidsmiddelen, NEN 3140 en het Voertuig Reglement. Elke gekeurde machine wordt voorzien van een herkenbare "VA-keur sticker"; een waarborg voor veiligheid. Met het "VA-keur" bent u zeker van veilige machines, voor uzelf en uw medewerkers.

"VA-keur": Een voorzorg meer, een kopzorg minder.

Vraag direct een keuring aan

Vragen over de mogelijkheden, de kosten van een keuring of wilt u een keuring aanvragen? Neem dan telefonisch contact op via 0528 - 269160 of vul vrijblijvend onderstaand formulier in.